Projekt w pigułce

RERAM = Efektywność wykorzystywania zasobów surowcowych w przemysłach bazujących na drewnie w Europie Wschodniej (w krajach objętych Europejska Polityką Sąsiedztwa – EPS)

Aktualna sytuacja

Stale rosnący popyt na surowiec drzewny w UE przyczynia się do zwiększenia presji na wzrost...

Wizja i cele

Projekt RERAM ma na celu poprawę wykorzystania zasobów surowca drzewnego i optymalnego...

Efekty i oddziaływanie

Projekt RERAM ma zwiększyć świadomość przedsiębiorców dotyczącą korzyści płynących...

Finansowanie

Projekt RERAM jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego (umowa nr 609573).Wiadomości i zbliżające się spotkania


Wald-Zentrum/ International Institute of Forestry and Wood Industries e.V. (Międzynarodowy Instytut Leśnictwa i Sektora Drzewnego Nadrenii Północnej-Westfalii) – Koordynator

Wald-Zentrum/ International Institute of Forestry and Wood Industries e.V. (Międzynarodowy Instytut Leśnictwa i Sektora Drzewnego Nadrenii Północnej-Westfalii) – Koordynator

Wald-Zentrum to niemieckie centrum kompetencji w zakresie leśnictwa, drzewnictwa i współpracy międzynarodowej. Rząd landu Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Uniwersytet w Münster utworzył je w 2003 roku, mając na uwadze ekologiczne i ekonomiczne znaczenie sektora leśno-drzewnego tego regionu. Główna działalność Wald-Zentrum to badania stosowane, edukacja, podnoszenie kwalifikacji oraz doradztwo dla właścicieli ziemskich, inwestorów i decydentów...


Dissemination: news, websites, press review, info materials

Dissemination: news, websites, press review, info materials

RERAM’s results have been disseminated broadly through numerous presentations and speeches at national and international conferences and events and in various publications, e.g. reports, journal articles, web articles, newsfeeds, brochures, flyers. Find here a the list of publications and dissemination items per country.


RERAM Plik wideo

RERAM Plik wideo

Resource efficiency is a major opportunity to improve raw material use and clean production in wood industries of Eastern Europe. These videos introduce RERAM's main objectives and the project partners.

 9th ILN workshop, Brussels, 27-28 Nov 2014

9th ILN workshop, Brussels, 27-28 Nov 2014

The International Learning Network (ILN) workshop "International cooperation in Horizon 2020" will be held on the 27-28 November 2014. The venue is The Hotel, Boulevard de Waterloo 38, Brussels. The draft agenda and the registration page link will soon be circulated. The ILN team: APRE, Help Forward, EUROPAMEDIA www.ilnworld.eu > Events


RERAM presented in the European Parliament, Brussels, 31 Mar 2015

RERAM presented in the European Parliament, Brussels, 31 Mar 2015

The RERAM project was invited to present its success story in the European Parliament during the AFET-ITRE Conference "Building together a knowledge-oriented and forward-looking EU Neighbourhood". The event was organized jointly by the European Commission DG Research & Innovation and the European Parliament's Foreign Affairs and Industry, Technology, Research and Energy committees. It was opened by the Chairs of both committees, Elmar Brok and Jerzy Buzek, together with EU Commissioner, Carlos...


RERAM at the WOOD INVEST FORUM - 23 Sep 2015, Kiev, Ukraine

RERAM at the WOOD INVEST FORUM - 23 Sep 2015, Kiev, Ukraine

The 1st International Forum “Forest and woodworking industry - reform, investment, innovation” was organized by the State Forest Resources Agency of the Ukraine as part of the LISDEREVMASH 15th International Trade Fair of Machinery and Equipment for Forestry, Woodworking and Furniture Industry. Date, venue, host, website 23/09/2015 International Exhibition Centre, Hall No.1, Brovarsky Avenue, 15, Kyiv, Ukraine Ukrainian association of woodworking companies, State Forest Resources Agency...


RERAM - Konferencja Podsumowująca18 maja 2016 roku, Lwów, Ukraina

RERAM - Konferencja Podsumowująca18 maja 2016 roku, Lwów, Ukraina

(Kraje objęte Europejską Polityką Sąsiedztwa (EPS) oraz Kraje Partnerstwa Wschodniego (PW)) Zarezerwuj tę datę! To ostatnie spotkanie w ramach projektu, który promuje współpracę między przedsiębiorstwami a sferą nauki i organami decyzyjnymi, sprzyjającą efektywnemu wykorzystaniu surowca i materiałów dla wzrostu konkurencyjności sektora leśno-drzewnego. Konferencja ma być międzynarodową platformą dla tworzenia sieci kontaktów i wymiany doświadczeń...


Study tour of Ukrainian SMEs to Styria, Austria, 14-18 March 2016

Study tour of Ukrainian SMEs to Styria, Austria, 14-18 March 2016

10 Ukrainian company owners and managers went on a study tour to Austria, organized and hosted by the Austrian Wood Cluster Styria (HCS) and the NGO FORZA. They visited in total nine Austrian woodworking companies. During guided tours and meetings with the technical staff and the management, they obtained first hand insight into modern wood processing, resource efficiency systems and training progammes. The following companies were visited: Katzbeck Fenster Abalon Hardwood Josef Prödl Tischlerei...


Drewno Narzędzie Innowacja

Drewno Narzędzie Innowacja

Zestaw narzędzi zawiera narzędzia i wskazówki, które pozwalają kierowników produkcji przedsiębiorstwa do innowacji i procesów ich działalności w kierunku wyższej wydajności i lepszych "win-win rozwiązania" dla środowiska. Zestaw składa się z zestawu narzędzi praktycznych, niskopoziomowych zbierać, analizować i monitorować krytyczne dane dotyczące surowców wzorców konsumpcji i strumieni odpadów. Oferuje on menedżerom namacalny wspomagania...


RERAM Handbook główne rezultaty projektu - 31 maja 2016

RERAM Handbook główne rezultaty projektu - 31 maja 2016

Projekt RERAM skutecznie wykazał, że wydajność zasobów stanowi inteligentną win-win rozwiązanie dla biznesu i środowiska oraz stwarza realną szansę dla małych i średnich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej. RERAM Handbook i Toolkit oferuje praktyczne wskazówki dla menedżerów i pracowników technicznych. Projekt zakończył się oficjalnie w dniu 31 czerwca 2016. Wszystkie wyniki są dostępne za pośrednictwem strony internetowej projektu www.reram.eu/pl....


Foundation of the Forest Sector Council of the Lviv Region, Ukraine, 12 Oct 2016

Foundation of the Forest Sector Council of the Lviv Region, Ukraine, 12 Oct 2016

The newly founded Council of the Forest Sector of the Lviv Region in Ukraine has started its activity under the umbrella of the Lviv Regional State Administration. The Council was created on the initiative of several partners of the RERAM consortium and supported through the project activities. Its main mission is to coordinate a strategic joint initiative of all subindustries and promote sustainable growth and development in the Carpathian forest-based sector. The foundation of the Council is a...