Parteneri

R2I - Cercetare pentru Inovare

RERAM aparține unui grup de proiecte FP7-INCO finanțate de UE care sprijină legătura...

IMM-uri de prelucrare a lemnului

RERAM vizează lacunele din lanțul de cunoștințe R2I dintr-o perspectivă puternică...


Suport


Proiectul RERAM este finanțat de către Uniunea Europeană în contextul celui de-al Șaptelea Program-Cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrare în cadrul Acordului de finanţare nr. 609573.

 

IIWH Wald-Zentrum / Institultul Internaţional Forestier şi al Industriei Lemnului (Coordonator)

Wald-Zentrum / IIWH este un centru German recunoscut cu competenţe în domeniul forestier, industriei prelucrătoare de lemn, precum şi cooperării internaţionale. A fost fondat în 2003 de către Guvernul NRW (Germania de Nord) și Universitatea din Muenster pentru a răspunde la semnificația ecologică și economică al sectorului forestier al statului federal German din Renania de Nord-Westfalia (NRW). Competenţele sale de bază ţin de cercetare aplicată, educare şi calificare precum şi consultanţă pentru deținători de pămînturi, investori şi actori politici de decizie. Wald Zentrum a coordonează şi implementează o multitudine de proiecte de CD pentru diferiţi bineficiari din sectorul public şi privat la nivel regional, naţional şi internaţional.

 

Domenii principale de expertiză

       Sustenabilitate

          Strategii pentru viitor | Certificarea I CSR | Concepte de fondare pentru proprietarii de terenuri |

 

       Pădure și lemn

          Studiile sectorul forestier I Inițiativele regionale I Managementul clusterelor

 

       Pădure și climă

          Împăduriri I Fixare de CO2 în păduri I Amprenta producerii de carbon

 

       Pădure și energie

          dendromasă | cascade din lemn | lanțurile de aprovizionare cu bioenergie | silvicultură pentru energie | SRC

 

       Pădure și investiții

          dezvoltarea proiectului | investiții directe | modele de fondare

 

Wald-Zentrum de la Universitatea din Muenster cuprinde Institutul Internațional de Silvicultură și Industriei Lemnului NRW eV (IIWH), președintele Grupului de Cercetare pentru Silvicultura Ecologică, Silvicultura și Utilizarea Lemnului la Facultatea de Geoștiințe, Forest Consult Ltd și Wald-Agentur GmbH Muenster. IIWH este o organizație non-profit și un institut asociat la Universitatea din Muenster. Președinte al Consiliului IIWH și director al Wald-Zentrum este Prof. Dr. Andreas Schulte.

 


Coordination team

 

 

     

 

Prof. Dr. Andreas Schulte

project lead

andreas.schulte@wald-zentrum.de

+49 251 674 324 0

 

Dr. Uwe Kies
project coordination
uwe.kies@wald-zentrum.de
+33 95254 0105 (Paris office)

 

  

 

 

 

 

 

Susanne Bergmann

project administration

susanne.bergmann@wald-zentrum.de

+49 251 674 324 11 

 

Dr. Heiko Hagemann
project coordination
heiko.hagemann@wald-zentrum.de
+49 251 674 324 18

 

 

 

 

Wald-Zentrum

Hafenweg 24a

48155 Münster, Germany 

www.wald-zentrum.de

 


Referințe IIWH

 

Liderul WP1 - Coordonator si WP5 - Strategiile de CI

în Regiunea UE: NRW - North Rhine-Westphalia, Germany

Consorțiu